4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 16.b Informatívna správa o činnostiach IDS Východ, s.r.o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 191 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 189 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 180 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 192 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1349 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
100 Informatívna správa o činnostiach IDS Východ, s.r.o. Uznesenie č.100/2023

Hlasovania:

Názov
0023.pdf