4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 13 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 193 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 194 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 353 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 190 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 185 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
94 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach Uznesenie č.94/2023

Hlasovania:

Názov
0017.pdf