4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 11 Schválenie podania a realizácie projektu v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80- predprojektová príprava „Vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR) pre realizáciu cyklistickej cestičky v katastroch obcí Nadabula a Betliar“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 261 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 206 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 185 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 200 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 807 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
92 Schválenie podania a realizácie projektu v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2021-80- predprojektová príprava „Vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia (DÚR) pre realizáciu cyklistickej cestičky v katastroch obcí Nadabula a Betliar“ Uznesenie č.92/2023

Hlasovania:

Názov
0015.pdf