4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 14 Schválenie Štatútu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 363 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 534 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 175 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 358 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 257 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
95 Schválenie Štatútu Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.95/2023

Hlasovania:

Názov
0018.pdf