4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 16.c Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Apríl 2023

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 194 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 197 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 174 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 224 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 327 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
101 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja - Apríl 2023 Uznesenie č.101/2023

Hlasovania:

Názov
0024.pdf