4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 15.a Delegovanie poslancov do Rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
96 Delegovanie poslancov do Rád škôl a školských zariadenív zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.96/2023

Hlasovania:

Názov
0019.pdf