4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 15.b Personálne otázky v komisiách Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
97 Personálne otázky v Dopravnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov Uznesenie č.97/2023
98 Voľba člena Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z radov neposlancov Uznesenie č.98/2023

Hlasovania:

Názov
0020.pdf
0021.pdf