4-2023 Dátum konania 21. 4. 2023 10:00

4-2023

Bod č. 16.d Informatívna správa o stave projektu Kreatívneho centra Košického kraja a možnosti riešenia

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 188 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 213 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 189 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 360 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 476 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 1139 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1474 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 548 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 704 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1014 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
102 Informatívna správa o stave projektu Kreatívneho centra Košického kraja a možnosti riešenia Uznesenie č.102/2023

Hlasovania:

Názov
0025.pdf