5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 7 Predĺženie platnosti Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020 do roku 2023

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 189 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 189 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 180 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 202 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 2184 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 121 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 141 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
110 Predĺženie platnosti Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020 do roku 2023 Uznesenie č.110/2023

Hlasovania:

Názov
0011.pdf