5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 2.b Návrh všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľké územného celku Košický kraj

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 189 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 192 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 369 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 208 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 265 Kb Návrh VZN
Príloha Materiálu 486 Kb Príloha Materiálu
Iny 185 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
105 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľké územného celku Košický kraj Uznesenie č.105/2023

Hlasovania:

Názov
0006.pdf