5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 3 Spolufinancovanie projektu “Analýza znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v súvislosti s blízkou výrobnou prevádzkou“ v rámci výzvy Environmentálneho fondu za účelom prieskumu vplyvu výrobnej prevádzky v okolí Turne nad Bodvou

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 191 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 200 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 186 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 193 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 383 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
106 Spolufinancovanie projektu “Analýza znečistenia ovzdušia a stanovenie dopadov na pôdny ekosystém a potravinový reťazec v súvislosti s blízkou výrobnou prevádzkou“ v rámci výzvy Environmentálneho fondu za účelom prieskumu vplyvu výrobnej prevádzky v okolí Turne nad Bodvou Uznesenie č.106/2023

Hlasovania:

Názov
0007.pdf