5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 4 Spolufinancovanie projektu “Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí cementárne Turňa nad Bodvou a vyhodnotenie vplyvu výrobnej prevádzky na obyvateľov a zložky ŽP“ v rámci výzvy Environmentálneho fondu

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 191 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 200 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 359 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 193 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 383 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
107 Spolufinancovanie projektu “Monitorovanie kvality ovzdušia v okolí cementárne Turňa nad Bodvou a vyhodnotenie vplyvu výrobnej prevádzky na obyvateľov a zložky ŽP“ v rámci výzvy Environmentálneho fondu Uznesenie č.107/2023

Hlasovania:

Názov
0008.pdf