5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 13 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2023

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 192 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 187 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 193 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 186 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 222 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
118 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2023 Uznesenie č.118/2023

Hlasovania:

Názov
0019.pdf