5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 5. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
103 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.103/2023

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf