5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 14 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Elokovaného pracoviska, Maurerova 55, Krompachy ako súčasti Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 191 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 365 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 347 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 188 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 189 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
119 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – zaradenie Elokovaného pracoviska, Maurerova 55, Krompachy ako súčasti Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves Uznesenie č.119/2023

Hlasovania:

Názov
0020.pdf