5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 12 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2023

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 190 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 188 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 192 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 181 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 245 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
117 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2023 Uznesenie č.117/2023

Hlasovania:

Názov
0018.pdf