5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 11 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2023

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 189 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 185 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 170 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 183 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 501 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
114 Doplnenie plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2023 Uznesenie č.114/2023
115 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na 2. polrok 2023 Uznesenie č.115/2023

Hlasovania:

Názov
0015.pdf
0016.pdf