5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 17.b Ústna informácia o stave podania oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2022

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
125 Ústna informácia o stave podania oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.125/2023

Hlasovania:

Názov
0026.pdf