5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 18 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancom Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
127 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.127/2023
128 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.128/2023
129 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.129/2023

Hlasovania:

Názov
0028.pdf
0029.pdf
0030.pdf