5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 11.a Schválenie odmeny Hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2022

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
116 Odmena Hlavnému kontrolórovi Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.116/2023

Hlasovania:

Názov
0017.pdf