5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 16.b Personálne zmeny členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 190 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 198 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 171 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 188 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 198 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
122 Personálne zmeny členov Správnej rady a Dozornej rady Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n. o. Uznesenie č.122/2023

Hlasovania:

Názov
0023.pdf