5-2023 Dátum konania 26. 6. 2023 09:00

5-2023

Bod č. 17.c Správa o opodstatnenosti právneho úkonu odstúpenia od zmluvy o dielo

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 189 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 197 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 169 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 431 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 471 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
126 Správa o opodstatnenosti právneho úkonu odstúpenia od zmluvy o dielo Uznesenie č.126/2023

Hlasovania:

Názov
0027.pdf