6-2023 Dátum konania 21. 8. 2023 09:00

6-2023

Bod č. 4 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2023

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 364 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 188 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 364 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 33 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 601 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 76 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
140 Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2023 Uznesenie č.140/2023

Hlasovania:

Názov
0013.pdf