6-2023 Dátum konania 21. 8. 2023 09:00

6-2023

Bod č. 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o podpore audiovizuálneho priemyslu

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 188 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 187 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 189 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 431 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 321 Kb Návrh VZN
(PDF)-File 177 Kb (PDF)-File

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
141 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja o podpore audiovizuálneho priemyslu Uznesenie č.141/2023

Hlasovania:

Názov
0014.pdf