6-2023 Dátum konania 21. 8. 2023 09:00

6-2023

Bod č. 6 Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby „Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, n. o.“

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 189 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 202 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 180 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 191 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 192 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 424 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
142 Založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby „Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, n. o.“ Uznesenie č.142/2023

Hlasovania:

Názov
0015.pdf