6-2023 Dátum konania 21. 8. 2023 09:00

6-2023

Bod č. 3.d Nájom časti nebytového priestoru pre Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 188 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 198 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 179 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 365 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 365 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 31 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
138 Nájom časti nebytového priestoru pre Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Uznesenie č.138/2023

Hlasovania:

Názov
0011.pdf