6-2023 Dátum konania 21. 8. 2023 09:00

6-2023

Bod č. 2.a Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 186 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 198 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 171 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 359 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 357 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
132 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o. Uznesenie č.132/2023

Hlasovania:

Názov
0005.pdf