6-2023 Dátum konania 21. 8. 2023 09:00

6-2023

Bod č. 2.b Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 189 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 200 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 173 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 359 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 358 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
133 Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Správa infraštruktúry cestovného ruchu, s. r. o. Uznesenie č.133/2023

Hlasovania:

Názov
0006.pdf