6-2023 Dátum konania 21. 8. 2023 09:00

6-2023

Bod č. 2.c Personálne zmeny v komisii pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
134 Personálne zmeny v komisii pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.134/2023

Hlasovania:

Názov
0007.pdf