6-2023 Dátum konania 21. 8. 2023 09:00

6-2023

Bod č. 7.a Informatívna správa o využívaní prenajatej techniky Správou ciest KSK od spoločnosti Tempus Trans s. r. o.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
144 Informatívna správa o využívaní prenajatej techniky Správou ciest KSK od spoločnosti Tempus Trans s. r. o. Uznesenie č.144/2023

Hlasovania:

Názov
0017.pdf
0018.pdf
0019.pdf
0020.pdf
0021.pdf