7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

7-2023

Bod č. 2.a Budúca zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 188 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 207 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 180 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 370 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 377 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 268 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 533 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 500 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 404 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
147 Budúca zámena nehnuteľností medzi Košickým samosprávnym krajom a mestom Spišská Nová Ves Uznesenie č.147/2023

Hlasovania:

Názov
0005.pdf