7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

7-2023

Bod č. 3 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania, kód výzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 197 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 244 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 276 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 206 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 229 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
149 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania, kód výzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST Uznesenie č.149/2023

Hlasovania:

Názov
0007.pdf