7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

7-2023

Bod č. 4 Zmena uznesenia č. 765/2022 zo dňa 10. 10. 2022 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (DOMKO - DSS)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 193 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 198 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 184 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 193 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 263 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 208 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
150 Zmena uznesenia č. 765/2022 zo dňa 10. 10. 2022 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 11. etapa (DOMKO - DSS) Uznesenie č.150/2023

Hlasovania:

Názov
0008.pdf