7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

7-2023

Bod č. 5.a Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2021

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 188 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 188 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 276 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 189 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1046 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
151 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.151/2023
152 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2021 Uznesenie č.152/2023

Hlasovania:

Názov
0009.pdf
0010.pdf