7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

7-2023

Bod č. 5.b Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2022

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 188 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 187 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 275 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 189 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1055 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
153 Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja za rok 2022 Uznesenie č.153/2023

Hlasovania:

Názov
0011.pdf