7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

7-2023

Bod č. 6 Zmena Štatútu neziskovej organizácie Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 189 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 198 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 263 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 192 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 442 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
154 Zmena Štatútu neziskovej organizácie Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o. Uznesenie č.154/2023

Hlasovania:

Názov
0012.pdf