7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

7-2023

Bod č. 8 Spolufinancovanie projektov z Programu Slovensko 2021 – 2027, špecifický cieľ RSO 3.2.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 193 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 221 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 271 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 199 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 398 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 355 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 344 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 315 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
156 Spolufinancovanie projektov „Skvalitnenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom stavebnej úpravy a odvodnenia cesty II/552 v meste Veľké Kapušany“ z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO 3.2. Uznesenie č.156/2023
157 Spolufinancovanie projektov „Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta cez vodnú nádrž Ružín pred obcou Jaklovce“ z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO 3.2. Uznesenie č.157/2023
158 Spolufinancovanie projektov „Zlepšenie regionálnej obslužnosti dopravy prostredníctvom rekonštrukcie mosta M7805 cez potok Kalužský za obcou Kaluža 2x“ z Programu Slovensko, špecifický cieľ RSO 3.2. Uznesenie č.158/2023

Hlasovania:

Názov
0014.pdf
0015.pdf
0016.pdf