7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

7-2023

Bod č. 9 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 17 650 000 EUR

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 192 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 214 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 183 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 197 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 427 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 1235 Kb Príloha Materiálu
Stanovisko hlavného kontrolóra 2515 Kb Stanovisko hlavného kontrolóra

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
159 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 17 650 000 EUR Uznesenie č.159/2023
160 Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie investičných akcií vo výške 17 650 000 EUR Uznesenie č.160/2023

Hlasovania:

Názov
0017.pdf
0018.pdf