7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

7-2023

Bod č. 10.a Informatívna správa o činnosti spoločnosti GeoSurvey, s. r. o.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 190 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 195 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 262 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 194 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 389 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
161 Informatívna správa o činnosti spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. Uznesenie č.161/2023

Hlasovania:

Názov
0019.pdf