7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

7-2023

Bod č. 10.b Informatívna správa o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji a koncepcií Odboru školstva Úradu KSK za roky 2022 - 2023

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 193 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 196 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 186 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 374 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 1319 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
162 Informatívna správa o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji a koncepcií Odboru školstva Úradu KSK za roky 2022 - 2023 Uznesenie č.162/2023

Hlasovania:

Názov
0020.pdf