7-2023 Dátum konania 23. 10. 2023 09:00

7-2023

Bod č. 11 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – október 2023

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 193 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 198 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 175 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 233 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 382 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
164 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja – október 2023 Uznesenie č.164/2023

Hlasovania:

Názov
0022.pdf