9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 2.a Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 188 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 220 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 178 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 185 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 195 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
168 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.168/2023

Hlasovania:

Názov
0003.pdf
0004.pdf