9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 193 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 199 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 371 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 365 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 256 Kb Návrh VZN
Iny 186 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
179 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.179/2023

Hlasovania:

Názov
0018.pdf