9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 190 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 193 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 367 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 195 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 251 Kb Návrh VZN
Iny 183 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
178 Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.178/2023

Hlasovania:

Názov
0017.pdf