9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 12 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického kraja na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030)

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 189 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 191 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 366 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 205 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 25532 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 3938 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 666 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 455 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 1556 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 8045 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 20410 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 3287 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
181 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického kraja na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) Uznesenie č.181/2023

Hlasovania:

Názov
0020.pdf