9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 14.a Informatívna správa o činnosti spoločnosti GLIP KOŠICE, a. s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 192 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 195 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 179 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 363 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 363 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
183 Informatívna správa o činnosti spoločnosti GLIP KOŠICE, a. s. Uznesenie č.183/2023

Hlasovania:

Názov
0022.pdf