9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 14.b Informatívna správa o činnosti neziskovej organizácii Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 193 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 193 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 179 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 365 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 462 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
184 Informatívna správa o činnosti neziskovej organizácii Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK Uznesenie č.184/2023

Hlasovania:

Názov
0023.pdf