9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 6 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 755/2022 zo dňa 22. 08. 2022 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 a 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 199 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 206 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 185 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 203 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 184 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 151 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
175 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 755/2022 zo dňa 22. 08. 2022 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 478/2020 zo dňa 14. 12. 2020 a 278/2019 zo dňa 21. 10. 2019 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027 Uznesenie č.175/2023

Hlasovania:

Názov
0014.pdf