9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 7 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 582/2021 zo dňa 23. 08. 2021 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 479/2020 zo dňa 14. 12. 2020 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov eur

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 198 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 201 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 186 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 202 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 182 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 147 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
176 Aktualizácia Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 582/2021 zo dňa 23. 08. 2021 v znení aktualizácie Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 479/2020 zo dňa 14. 12. 2020 s názvom: Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie vybraných investičných akcií vo výške 5 miliónov eur Uznesenie č.176/2023

Hlasovania:

Názov
0015.pdf