9-2023 Dátum konania 8. 12. 2023 09:00

9-2023

Bod č. 3.c Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Krycí list 186 Kb Krycí list
Návrh na uznesenie 187 Kb Návrh na uznesenie
Stanovisko komisií 188 Kb Stanovisko komisií
Dôvodová správa 374 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 301 Kb Hlavný dokument
Hlavný dokument 418 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
172 Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.172/2023

Hlasovania:

Názov
0010.pdf